Ogłoszenie Świątecznego Konkursu Literackiego

Regulamin Świątecznego Konkursu Literackiego

Napiszcie opowiadanie o tematyce świąt Bożego Narodzenia, którego akcja dzieje się lub działa się w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Cele konkursu :

 • upowszechnianie czytelnictwa, dążenie do wykształcenia zamiłowań czytelniczych
 • zachowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia
 • pobudzenie inwencji twórczej uczniów SP nr 33 w Katowicach

Warunki uczestnictwa :

 • konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach
 • zadaniem uczestników konkursu jest napisanie opowiadania o tematyce świąt Bożego Narodzenia, którego akcja dzieje się lub działa się w święta Bożego Narodzenia.
 • każdy uczestnik składa jedno opowiadanie własnego autorstwa do 15.12.2021r. Wraz ze zgodą rodziców/opiekunów na udział w konkursie.
 • uczestnicy składają wydruk komputerowy – minimum jedna kartka formatu A4, czcionka 12
 • praca musi zawierać następujące dane : tytuł opowiadania, dane uczestnika: imię i nazwisko, klasę.
 • prace należy składać w świetlicy szkolnej do 15 grudnia
 • wyniki ogłoszone będą przed świętami Bożego Narodzenia

Nagrody :

z każdej kategorii wyłonione będzie najlepsze opowiadanie,

klasy 1-3

klasy 4-6

klasy 7-8

które zostanie uroczyście odczytane przez Dyrektorka szkoły i opublikowane na stronie szkoły i szkolnym facebooku.

 • nagrody wręczone zostaną indywidualnie w świetlicy szkolnej

Organizatorzy:

Katarzyna Wyrobek-Rak, Justyna Stala-Dybus

Współorganizatorzy:

Małgorzata Nowak-Pilśniak, Anna Nowak

Jury: Izabela Kamińska, Anna Tomzik-Stępień.

 

do góry