Kalendarz szkolny 2020/2021

  
  

Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie roku 2020/2021

01.09.2020

Semestr pierwszy

01.09.2020 – 07.02.2021

Semestr drugi

08.02.2021 – 25.06.2021

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 – 01.01.2021

Ferie zimowe

04.01.2021 – 17.01.2021

Rekolekcje wielkopostne

termin do ustalenia

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2021 – 06.04.2021

„Lepsza Szkoła”

wrzesień, listopad, styczeń

Próbny egzamin ósmoklasisty

termin do ustalenia

Egzamin ósmoklasisty

25-27.05.2021

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

termin do ustalenia

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty

16-18.06.2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2020, 11.11.2020, 06.01.2021, 03.05.2021, 03.06.2021,

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

25, 26, 27.05.2021 - egzaminy ósmoklasisty
04.06.2021 - piątek po Bożym Ciele
24.06.2021 - czwartek przed zakończeniem roku

Zakończenie roku szkolnego 2020/21

25.06.2021

Ferie letnie

26.06.2021 - 31.08.2021

  
  

Spotkania z rodzicami

Zebrania
z rodzicami

godziny do ustalenia

przez Wychowawcę

01.09.2020 godz.16.00 - spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I aula szkolna

08.09.2020 – zebranie inaugurujące rok szkolny 2020/2021 dla klas I-IV (wtorek)

09.09.2020 -  zebranie inaugurujące rok szkolny 2020/2021 dla klas V-VIII (środa)

17.11.2020 – dla klas I-IV (wtorek)

18.11.2020 – dla klas V-VIII (środa)

02.02.2021 – podsumowanie pierwszego semestru dla klas I-IV

03.02.2021 – podsumowanie pierwszego semestru dla klas V-VIII

13.04.2021– zebranie z rodzicami klas VIII – procedury egzaminacyjne oraz zasady rekrutacji do szkół średnich

08.06.20210 – dla klas I-IV– inf. o ocenach proponowanych w klasyfikacji rocznej/końcowej

09.06.2010 – dla klas V-VIII – informacje o ocenach proponowanych w klasyfikacji rocznej/końcowej

Konsultacje

w godzinach 16:30 – 18:00

20 - 21.10.2020

15 - 16.12.2020

16 - 17.03.2021

11 – 12.05.2021

Spotkania z Radą Rodziców

14.09.2020 godz. 17.30, aula szkolna

Dzień otwarty

18.03.2020 godz. 16.00

 

Uroczystości i imprezy szkolne

WRZESIEŃ

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

01.09.2020
(wtorek)

155 urodziny miasta Katowice – dzień żółto - niebieski

11.09.2020
(piątek)

Skok przez tarczę

23.09.2020
(środa)

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 33

termin
po pandemii

Europejski Dzień Języków

25.09.2020
(piątek)

Akademia z okazji Dnia Chłopaka

30.09.2020
(środa)

Tydzień Głośnego Czytania

28 – 02.10.2020

PAŹDZIERNIK

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

05.10.2020
(poniedziałek)

Tydzień Kodowania – w ramach projektu „Zaprogramuj Przyszłość”

19 – 23.10.2020

Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych dla klas I-IV i V-VIII

termin do ustalenia

Uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2020
(wtorek)

Międzyklubowa Liga Pływacka

termin do ustalenia

LISTOPAD

Tydzień Polski, Podchody z Językiem Polskim, Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Kocham Polskę” (ogłoszenie wyników)

02 – 06.11.2020

Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości

10.11.2020
(wtorek)

Międzyklubowe Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Katowice „Karlik 2020”

termin do ustalenia

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16.11.2020
(poniedziałek)

Próbny egzamin ósmoklasisty

termin do ustalenia

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25.11.2020
(środa)

VIII Szkolno – Przedszkolny Przegląd Artystyczny

termin do ustalenia

GRUDZIEŃ

Biesiada Górnicza dla klas I-III SP

04.12.2020
(piątek)

Szkolne Zawody Pływackie „MIKOŁAJ 2020”

07.12.2020
(poniedziałek)

Jasełka, Wigilia klasowa

22.12.2020
(wtorek)

STYCZEŃ

Koncert Noworoczny

23.01.2021
(sobota)

Zabawy Karnawałowe:

I-IV

V-VIII

27.01.2021

28.01.2021
(środa, czwartek)

Archipelag Skarbów – program profilaktyczny dla uczniów klas VII-VIII

termin do ustalenia

LUTY

Dzień Bezpiecznego Internetu

16.02.2021
(wtorek)

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

22.02.2021
(poniedziałek)

XVIII Delfiniada Pływacka dla Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Katowice

termin do ustalenia

MARZEC

Akademia z okazji Dnia Kobiet

08.03.2021
(poniedziałek)

XII Zlot Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego

termin do ustalenia

Euroweek

08 -12.03.2021

Eliminacje Regionalne Odysei Umysłu Katowice 2021

termin do ustalenia

Święto Szkoły

Dzień Absolwenta

Dzień Otwarty Szkoły

22.03.2021
(poniedziałek)

KWIECIEŃ

Światowy Dzień Zdrowia

07.04.2021
(środa)

Festiwal Nauki

15.04.2021
(czwartek)

Międzynarodowy Dzień Ziemi

23.04.2021
(piątek)

XII Przedszkolandia Pływacka Śląskich Przedszkoli o Puchar Prezydenta Miasta Katowice

termin do ustalenia

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja

30.04.2021
(piątek)

MAJ

XVIII Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Klas V „Zostań Mistrzem”

termin do ustalenia

Finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kocham Polskę”

27.05.2021
(czwartek)

CZERWIEC

Dzień Samorządności

01.06.2021
(wtorek)

„ Bajeczna sobota – Serduszko bije na Witosa” – Rodzinny Festyn Szkolny

19.06.2021
(sobota)

Apel podsumowujący osiągnięcia sportowe

21.06.2021
(poniedziałek)

Komers klas VIII

23.06.2021
(środa)

W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO

Debaty oksfordzkie

01.12.2020
27.01.2021
09.03.2021
13.05.2021

Koncerty filharmoniczne

raz w miesiącu

Dyskoteki szkolne:

z okazji Dnia Chłopaka

z okazji Dnia Kobiet

30.09.2020
(środa)

08.03.2021
(poniedziałek)

 

 

Zebrania Rady Pedagogicznej

Szkolenie Rady Pedagogicznej – online

26.08.2020
(środa)

Zebranie Rady Pedagogicznej - organizacja roku szkolnego 2020/2021

28.08.2020
(piątek)

Spotkania Zespołów Wychowawczych i Przedmiotowych

31.08.2020
(poniedziałek)

Zebranie Rady Pedagogicznej

14.09.2020
(poniedziałek)

Spotkania Zespołów Wychowawczych

22.10.2020
17.12.2020
11.03.2021
13.05.2021
(czwartki)

Klasyfikacja śródroczna

Termin wystawienia przewidywanych śródrocznych ocen niedostatecznych

11.12.2020

Ostateczny termin poinformowania ucznia jego rodziców o przewidywanym śródrocznym stopniu niedostatecznym

22.12.2020

Wystawianie proponowanych ocen śródrocznych

22.01.2021

Ustalone oceny śródroczne – poinformowanie rodziców

26.01.2021

Konferencja klasyfikacyjna – ustalone oceny śródroczne

28.01.2021

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej

01.02.2021

Rada podsumowująca pracę w I semestrze

01.02.2021

Klasyfikacja roczna/końcowa

Ostateczny termin poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanym końcowym stopniu niedostatecznym

04.05.2021

Wystawianie proponowanych ocen rocznych

31.05.2021

Ostateczny termin poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i zachowania

10.06.2021

Ostateczny termin składania podań o dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności

11.06.2021

Dodatkowe sprawdzenie wiadomości

14.06.2021 15.06.2021

Konferencja klasyfikacyjna – ustalone oceny roczne

17.06.2021

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej/końcowej

24.06.2021

Rozliczenie dokumentacji

24.06.2021

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę
w roku szkolnym 2020/2021

28.06.2021

 

do góry