OPŁATA ZA OBIADY

10 - 31  STYCZEŃ 2022

16 dni x 3 zł = 48,00 zł

Opłaty za styczniowe posiłki należy dokonać do 27 grudnia.

Koszt jednorazowego posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł.

Opłatę można wyliczyć przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka w stołówce przez ww. kwotę 3,00 zł. Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać:
skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka
oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np.: SP33, JAN KOWALSKI, OBIADY CZERWIEC

Wszelkie pytania prosimy kierować do szkolnego intendenta droga telefoniczną lub mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2021/ 2022

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI

WYSOKOŚĆ OPŁATY

UWAGI

TERMIN WPŁAT

PAŹDZIERNIK

2021

20 dni

1- 29 X

20 dni x 3,00 = 60,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniu 14 X

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 IX 2021.

LISTOPAD

2021

19 dni

2- 30 XI

19 dni x 3,00 = 57,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniu 12 XI

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 X 2021.

GRUDZIEŃ

2021

16 dni

1- 22 XII

16 dni x 3,00 = 48,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniach 27- 30 XII

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 XI 2021.

STYCZEŃ

2022

19 dni

3- 31 I

19 dni x 3,00 = 57,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniu 7 I

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 XII 2021.

LUTY

2022

10 dni

1- 11 II,

28 II

10 dni x 3,00 = 30,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 I 2022.

MARZEC

2022

23 dni

1- 31 III

23 dni x 3,00 = 69,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 II 2022.

KWIECIEŃ

2022

17 dni

1- 29 IV

17 dni x 3,00 = 51,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniach 14,15,19 IV

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 III 2022.

MAJ

2022

17 dni

4- 31 V

17 dni x 3,00 = 51,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu

w dniach 2, 24, 25, 26 V

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 IV 2022.

CZERWIEC

2022

15 dni

1- 24 VI

15 dni x 3,00 = 45,00 zł

Możliwość dokupienia obiadu w dniach 1, 17 VI

dla dzieci korzystających z dyżuru opiekuńczego w świetlicy

Wpłaty należy dokonać do dnia 27 V 2022.

 

Koszt jednorazowego posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł.

Opłatę można wyliczyć przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka w stołówce przez ww. kwotę 3,00 zł.

 Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać: 

skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np.

SP33, JAN KOWALSKI, KLASA, OBIADY WRZESIEŃ

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. (…)

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, (…)
2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne, (...)
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
6. Soja i produkty pochodne, (…)
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), 
8. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe), orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne, (...)
9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
12. Dwutlenek siarki i siarczyny (...)
13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.

Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dot. warunków korzystania ze stołówki szkolnej!

Deklaracja dotycząca warunków korzystania ze stołówki szkolnej.odt

Procedury dotyczące osób, które spóźniają się z wpłatami za obiady szkolne

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora SP-33 w Katowicach opłat za obiady w stołówce szkolnej dokonuje się do 10-go każdego miesiąca (proszę pamiętać że 10-ty to data zaksięgowania opłaty na koncie szkoły)

Procedura postępowania wobec dłużników:

 1. Ustne przypomnienie dziecku o mijającym terminie opłat
 2. Pisemne przypomnienie rodzicom lub opiekunom o mijającym terminie opłat za pośrednictwem dziecka poprzez zeszyt korespondencyjny lub informację wysłaną na podany adres e-mail.
 3. Telefoniczne poinformowanie rodziców bądź opiekunów przez wychowawcę
 4. Wezwanie do zapłaty wysłane do rodziców bądź opiekunów listem poleconym.
 5. W przypadku braku wpłaty do 10-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane, a wobec rodziców bądź opiekunów zostaną wszczęte procedury mające na celu uregulowanie zaległych należności zgodnie z obowiązującym prawem.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej:

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są uczniowie i pracownicy szkoły.

 2. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 12:00- 14:45

Posiłki wydawane są uczniom po zakończonych lekcjach oraz w czasie przerw obiadowych:

12:20- 12:40 klasy I- V SP
13:25- 13:40 klasy VI- VIII SP, III Gim.

Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przebywają na stołówce pod opieką wychowawców.

 1. Za porządek i pomoc dzieciom podczas wydawania i spożywania posiłków odpowiedzialni są: kierownik oraz wychowawcy świetlicy oraz intendentka.

 2. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej korzystania ze stołówki szkolnej (zał. 1)

 3. Koszt jednego pełnego posiłku dla ucznia wynosi 3,00 zł.

 4. W roku szkolnym 2018/ 2019 miesięczną opłatę za obiady należy wpłacać (z wyprzedzeniem) do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystać z posiłków.

Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków.

 1. Roczny harmonogram wpłat za obiady w ciągu roku szkolnego znajduje się w zakładce- Rodzice na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej przy portierni szkolnej.

Wysokość opłat za posiłki w danym miesiącu nie jest obligatoryjna. W przypadku wycieczek szkolnych lub planowanych nieobecności opłatę można pomniejszyć. Opłata może ulec modyfikacji również ze względu na chęć wykupienia obiadu dziecku w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych. Każdą ze zmian należy zaznaczyć w tytule wpłaty , a także zgłosić u intendentki lub przesłać informację na adres mailowy stołówki.

 1. Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773.

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skrócona nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np. SP33, JAN KOWALSKI, OBIADY WRZESIEŃ

 1. Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku nieobecności ciągłej trwającej minimum 3 kolejne dni robocze.

Kwoty zwrotów za nieobecności, a także nadpłat zwracane są na zadeklarowane rachunki bankowe wpłacających.

 1. Mailowy adres kontaktowy szkolnej stołówki to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do góry