Adres mailowy na który należy przesyłać potwierdzenia płatności za obiady po terminie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie wątpliwości związane z płatnościami za obiady proszę kierować do intendenta szkoły p. H. Brzdąk tel 32 254-03-71, 254-43-08 wew. 39

 

miesiąc

liczba dni

kwota za obiady

płatne do 27 dnia miesiąca poprzedzającego

dni wolne od zajęć dydaktycznych 
dodatkowo doliczane do kwoty
w przypadku obecności ucznia
na dyżurze opiekuńczym w szkole wymagane zgłoszenie u wychowawcy klasy

wrzesień

21

63 zł
(płatne do 27.08)

 

październik

19

57zł lub 60 zł z dopłatą za dyżur 31 X
(płatne do 27.09)

14 X dzień wolny 
31 X dzień wolny od zajęć dydaktycznych

listopad

20

60 zł
(płatne do 27.10)

1 XI, 11 XI dni wolne szkoła zamknięta

grudzień

16

48 zł
(płatne do 27.11)

23 XII - 31 XII
zimowa przerwa świąteczna

od stycznia możliwa zmiana stawki za obiady, informacja zostanie podana na stronie

styczeń

11

33 zł
(płatne do 27.12)

16.01-29.01.2023 ferie zimowe

luty

20

60 zł
(płatne do 27.01)

 

marzec

23

69 zł
(płatne do 27.02)

 

kwiecień

16

48 zł
(płatne do 27.03)

6 IV-11 IV
wiosenna przerwa świąteczna

maj

17
(20 - dopłata za obiad w dni wolne od zajęć dydaktycznych)

17*3 zł=51 zł
(płatne do 27.04)

20 dni*3zł=60zł

1 V, 3 V - dni wolne szkoła zamknięta
2, 23, 24, 25 dni wolne od zajęć dydaktycznych

czerwiec

15
(17 - dopłata za obiady w dni wolne od zajęć dydaktycznych)

45 zł
(płatne do 27.05)

9 VI, 22 VI
dni wolne od zajęć dydaktycznych

zwroty za obiady z powodu nieobecności powyżej 3 dni ciagiem w miesiącu

proszę w przypadku wycieczek kilku dniowych opłacać obiady w kwocie pomniejszonej o dni nieobecne z powodu wycieczki ucznia

 

PAŹDZIERNIK

19 DNI * 3 ZŁ=  57 ZŁ 

31.10 dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
dodatkowo płatny dla uczniów zgłoszonych na dyżur w świetlicy szkolnej (20 dni *3zł=60zł)

14.10 dzień wolny ustawowo

(płatne do 27.09)

opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

 14 1020 2313 OOOO 3502 0573 2773 

prawidłowo opisana wpłata za obiady :

skrócona nazwa szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa miesiąca

NP.  SP33,JAN KOWALSKI, KLASA 1A, OBIADY PAŹDZIERNIK 

Obiady dla Szkoły Podstawowej nr 40 wydawane będą od 5 września.

Koszt obiadów 60 zł.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. (…)

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, (…)
2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne, (...)
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
6. Soja i produkty pochodne, (…)
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), 
8. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe), orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne, (...)
9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
12. Dwutlenek siarki i siarczyny (...)
13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.

Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dot. warunków korzystania ze stołówki szkolnej!

Deklaracja dotycząca warunków korzystania ze stołówki szkolnej.odt

Procedury dotyczące osób, które spóźniają się z wpłatami za obiady szkolne

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora SP-33 w Katowicach opłat za obiady w stołówce szkolnej dokonuje się do 10-go każdego miesiąca (proszę pamiętać że 10-ty to data zaksięgowania opłaty na koncie szkoły)

Procedura postępowania wobec dłużników:

 1. Ustne przypomnienie dziecku o mijającym terminie opłat
 2. Pisemne przypomnienie rodzicom lub opiekunom o mijającym terminie opłat za pośrednictwem dziecka poprzez zeszyt korespondencyjny lub informację wysłaną na podany adres e-mail.
 3. Telefoniczne poinformowanie rodziców bądź opiekunów przez wychowawcę
 4. Wezwanie do zapłaty wysłane do rodziców bądź opiekunów listem poleconym.
 5. W przypadku braku wpłaty do 10-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane, a wobec rodziców bądź opiekunów zostaną wszczęte procedury mające na celu uregulowanie zaległych należności zgodnie z obowiązującym prawem.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej SP nr 33:

 1. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej:

  1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 12:00- 15:00.

  Posiłki wydawane są uczniom po zakończonych lekcjach oraz w czasie przerw obiadowych:

  12:20- 12:40 klasy I- V SP
  13:25- 13:40 klasy VI- VIII SP, Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przebywają na stołówce pod opieką wychowawców.

  1. Za porządek i pomoc dzieciom podczas wydawania i spożywania posiłków odpowiedzialni są: kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy oraz intendentka.
  2. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej korzystania ze stołówki szkolnej

  (zał. 1) i podania aktualnego nr konta bankowego, na które przelewane są zwroty i nadpłaty.

  1. Koszt jednego pełnego posiłku dla ucznia wynosi 3,00 zł.
  2. Koszt jednego posiłku dla nauczyciela wprowadzany jest zarządzeniem dyrektora.
  3. Miesięczną opłatę za obiady należy wpłacać (z wyprzedzeniem) do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko/nauczyciel będzie korzystać z posiłków.

  Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków.

  Osoba opłacająca posiłki po terminie tj. po 27 dniu miesiąca, zobowiązana jest do dostarczenia dowodu zapłaty drogą mailową lub w wersji papierowej intendentowi szkoły.

  Za  nieterminowe wpłaty obligatoryjnie naliczane są kwartalnie odsetki ustawowe na podstawie art. 481 Kodeksu Cywilnego.

  1. Roczny harmonogram wpłat za obiady w ciągu roku szkolnego znajduje się w zakładce- Rodzice, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej przy portierni szkolnej.

  Wysokość opłat za posiłki w danym miesiącu nie jest obligatoryjna. W przypadku wycieczek szkolnych lub planowanych nieobecności opłatę można pomniejszyć. Opłata może ulec modyfikacji również ze względu na chęć wykupienia obiadu dziecku w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych. Każdą ze zmian należy zaznaczyć w tytule wpłaty, a także zgłosić u intendentki lub przesłać informację na adres mailowy stołówki.

  1. Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze

  14 1020 2313 0000 3502 0573 2773.

  Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

  Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skrócona nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

  Np. SP33, JAN KOWALSKI, klasa 1a, OBIADY WRZESIEŃ

  1. Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku nieobecności ciągłej trwającej minimum 3 kolejne dni robocze.

  Kwoty zwrotów za nieobecności, a także nadpłat zwracane są na zadeklarowane rachunki bankowe wpłacających do m-ca po zamknięciu okresu rozliczeniowego.

  1. Mailowy adres kontaktowy szkolnej stołówki to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do góry