Ułatwienia dostępu

GRUDZIEŃ

16 DNI (1.12-22.12)
PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12-31.12

PRZELEW DO 27.11.2023
53,12

 STYCZEŃ 2024

19 DNI (2-26)
FERIE ZIMOWE 29.01-11.02)

PRZELEW DO 27.12.2023
63,08

 LUTY

14 DNI (12-29)

PRZELEW DO 27.01.2024 
46,48

 MARZEC

19 DNI (1-27)
28.03-2.04 PRZERWA WIELKANOCNA

PRZELEW DO 27.02.2024
63,08

 KWIECEŃ

20 DNI(3-30)

PRZELEW DO 27.03.2024
66,40

MAJ

15 DNI (6-29)
1.05- ŚWIĘTO-ŚRODA
2.05 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3.05 ŚWIĘTO- PIĄTEK
14,15,16, 31. 05- dni wolne od zajęć dydaktycznych
30.05- BOŻE CIAŁO

PRZELEW DO 27.04.2024
49,80

 CZERWIEC

13 DNI (3-19)
22.06 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
WAKACJE 22.06-31.08

Przelew do 27.05.2024
43,16

Wrzesień 2024

jeśli stawka nie ulegnie zmianie

20 dni (2-30)
stawka 3,32

Przelew do 27.08.2024
66,40

 

LISTOPAD

21 DNI (2-30.11)

1.11-ŚWIĘTO (ŚRODA)

11.11-ŚWIĘTO (SOBOTA)

PRZELEW DO 27.10.2023

69,72

Opłaty za posiłki w stołówce szkolnej można dokonać jedynie przelewem do 27 dnia miesiąca poprzedzającego

konto bankowe 14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat

 

Prawidłowy opis przelewu:

szkoła, Imię nazwisko ucznia, klasa, opłacany miesiąc np.: SP 33, Jan Nowak kl. 3a, obiady luty 2023

Zwrot za niewykorzystany obiad przysługuje w przypadku zgłoszonej nieobecności ucznia u intendenta szkoły p. Haliny Brzdąk pod nr tel.32 254-03-71, 254-43-08 wew. 39

najpóźniej w dniu nieobecności w godz.7.30-8.30 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koszt obiadów szkolnych w październiku -płatny przelewem do 27.09.2023r.
73,04 zł
(22dni * 3,32zł)
Na konto
14 1020 2313 0000 3502 0573 2773.
Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.
Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skrócona nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:
Np. SP33, JAN KOWALSKI, klasa 1a, OBIADY WRZESIEŃ
Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku zgłoszonej nieobecności u intendenta szkoły p. Haliny Brzdąk pod nr tel. 32 254-03-71, 254-43-08 wew.39. najpóźniej w dniu nieobecności w godz. 7.30-8.30 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Brak wpłaty jest równoznaczne z rezygnacją z obiadu. Płatność po terminie wymaga dostarczenia potwierdzenia przelewu do intendenta.

Koszt obiadów szkolnych we wrześniu -płatny przelewem do 27.08.2023r.

 

63,08

( od 5.09 -wtorek do 29.09- piątek =19dni * 3,32 zł)

 

 

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773.

 

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

 

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

 

Np. SP33, JAN KOWALSKI, klasa 1a, OBIADY WRZESIEŃ

 

Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku zgłoszonej nieobecności u intendenta szkoły p. Haliny Brzdąk

pod nr tel. 32 254-03-71, 254-43-08  wew.39. najpóźniej w dniu nieobecności w godz. 7.30-8.30 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Proszę o zapoznanie się z regulaminem stołówki

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI  Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

im. St. Ligonia w Katowicach

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej:

 

1.     Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są uczniowie i pracownicy szkoły.

 

2.     Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 12:00- 15:00.

 

Posiłki wydawane są uczniom po zakończonych lekcjach oraz w czasie przerw obiadowych:

 

12:20- 12:40 klasy I- V SP

13:25- 13:40 klasy VI- VIII SP, Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przebywają na stołówce pod opieką wychowawców.

 

3.     Za porządek i pomoc dzieciom podczas wydawania i spożywania posiłków odpowiedzialni są: kierownik oraz wychowawcy świetlicy oraz intendentka.

 

4.     Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej korzystania ze stołówki szkolnej

 

(zał. 1) i podania aktualnego nr konta bankowego, na które przelewane są zwroty i nadpłaty.

 

5.     Koszt jednego pełnego posiłku dla ucznia wynosi 3,32zł.

 

6.     Koszt jednego posiłku dla nauczyciela wynosi 8,22

 

7. Miesięczną opłatę za obiady należy wpłacać (z wyprzedzeniem) do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko/nauczyciel będzie korzystać z posiłków.

 

 

Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków.

 

W przypadku płatności za obiady po terminie, Rodzic/opiekun/ucznia, nauczyciel zobowiązany jest poinformować intendenta o spóźnieniu w opłacie i potwierdzeniu obecności na obiadach.

 

Osoba opłacająca posiłki po terminie tj. po 27 dniu miesiąca, zobowiązana jest do dostarczenia dowodu zapłaty drogą mailową lub w wersji papierowej intendentowi szkoły.

 

Za nieterminowe wpłaty obligatoryjnie naliczane są kwartalnie odsetki ustawowe na podstawie art. 481 Kodeksu Cywilnego.

 

8.     Roczny harmonogram wpłat za obiady w ciągu roku szkolnego znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce- Rodzice oraz na tablicy informacyjnej przy portierni szkolnej.

 

Wysokość opłat za posiłki w danym miesiącu nie jest obligatoryjna.

 

W przypadku wycieczek szkolnych lub planowanych nieobecności opłatę można pomniejszyć. Opłata może ulec modyfikacji również ze względu na chęć wykupienia obiadu dziecku w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych. Każdą ze zmian należy zaznaczyć w tytule wpłaty , a także zgłosić u intendentki lub przesłać informację na adres mailowy stołówki.

 

9.     Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze

 

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773.

 

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

 

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skrócona nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

 

Np. SP33, JAN KOWALSKI, klasa 1a, OBIADY WRZESIEŃ

 

10. Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku zgłoszonej nieobecności u intendenta szkoły p. Haliny Brzdąk pod nr tel. 32 254-03-71, 254-43-08  wew.39. najpóźniej w dniu nieobecności w godz. 7.30-8.30 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kwoty zwrotów za nieobecności, a także nadpłat zwracane są na zadeklarowane rachunki bankowe wpłacających do m-ca po zamknięciu okresu rozliczeniowego.

 

 

Adres mailowy na który należy przesyłać potwierdzenia płatności za obiady po terminie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie wątpliwości związane z płatnościami za obiady proszę kierować do intendenta szkoły p. H. Brzdąk tel 32 254-03-71, 254-43-08 wew. 39

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. (…)

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, (…)
2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne, (...)
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
6. Soja i produkty pochodne, (…)
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), 
8. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe), orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne, (...)
9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
12. Dwutlenek siarki i siarczyny (...)
13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.

Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dot. warunków korzystania ze stołówki szkolnej!

Deklaracja dotycząca warunków korzystania ze stołówki szkolnej.odt

Procedury dotyczące osób, które spóźniają się z wpłatami za obiady szkolne

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora SP-33 w Katowicach opłat za obiady w stołówce szkolnej dokonuje się do 10-go każdego miesiąca (proszę pamiętać że 10-ty to data zaksięgowania opłaty na koncie szkoły)

Procedura postępowania wobec dłużników:

 1. Ustne przypomnienie dziecku o mijającym terminie opłat
 2. Pisemne przypomnienie rodzicom lub opiekunom o mijającym terminie opłat za pośrednictwem dziecka poprzez zeszyt korespondencyjny lub informację wysłaną na podany adres e-mail.
 3. Telefoniczne poinformowanie rodziców bądź opiekunów przez wychowawcę
 4. Wezwanie do zapłaty wysłane do rodziców bądź opiekunów listem poleconym.
 5. W przypadku braku wpłaty do 10-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane, a wobec rodziców bądź opiekunów zostaną wszczęte procedury mające na celu uregulowanie zaległych należności zgodnie z obowiązującym prawem.

REGULAMIN STOŁÓWKI  

zmiany na podstawie Zarządzenie nr 4/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Ligonia w Katowicach

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej:

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 12:00- 15:00.

Posiłki wydawane są uczniom po zakończonych lekcjach oraz w czasie przerw obiadowych:

12:20- 12:40 klasy I- V SP
13:25- 13:40 klasy VI- VIII SP, Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przebywają na stołówce pod opieką wychowawców.

 1. Za porządek i pomoc dzieciom podczas wydawania i spożywania posiłków odpowiedzialni są: kierownik oraz wychowawcy świetlicy oraz intendentka.
 2. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej korzystania ze stołówki szkolnej (zał. 1) i podania aktualnego nr konta bankowego, na które przelewane są zwroty i nadpłaty.
 1. Koszt jednego pełnego posiłku dla ucznia wynosi 3,32zł.
 2. Koszt jednego posiłku dla nauczyciela wynosi 8,22
 3. Miesięczną opłatę za obiady należy wpłacać (z wyprzedzeniem) do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko/nauczyciel będzie korzystać z posiłków. Odsetki za płatność po terminie naliczane są zgodnie z Uchwałą Miasta Katowice w przypadku, gdy kwota za obiady + odsetki przekracza 100zł.

Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków.

W przypadku płatności za obiady po terminie, Rodzic/opiekun/ucznia, nauczyciel zobowiązany jest poinformować intendenta o spóźnieniu w opłacie i potwierdzeniu obecności na obiadach.

Osoba opłacająca posiłki po terminie tj. po 27 dniu miesiąca, zobowiązana jest do dostarczenia dowodu zapłaty drogą mailową lub w wersji papierowej intendentowi szkoły.

 1. Roczny harmonogram wpłat za obiady w ciągu roku szkolnego znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce - Rodzice oraz na tablicy informacyjnej przy portierni szkolnej.

Wysokość opłat za posiłki w danym miesiącu nie jest obligatoryjna.

W przypadku wycieczek szkolnych lub planowanych nieobecności opłatę można pomniejszyć. Opłata może ulec modyfikacji również ze względu na chęć wykupienia obiadu dziecku w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych. Każdą ze zmian należy zaznaczyć w tytule wpłaty , a także zgłosić u intendentki lub przesłać informację na adres mailowy stołówki.

 1. Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773.

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat.

Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać skrócona nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np. SP33, JAN KOWALSKI, klasa 1a, OBIADY WRZESIEŃ

 1. Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje uczniowi w przypadku zgłoszonej nieobecności u intendenta szkoły p. Haliny Brzdąk pod nr tel. 32 254-03-71, 254-43-08   wew.39.  najpóźniej w dniu nieobecności w godz. 7.30-8.30 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kwoty zwrotów za nieobecności, a także nadpłat zwracane są na zadeklarowane rachunki bankowe wpłacających do m-ca po zamknięciu okresu rozliczeniowego.

 

do góry