Szkoła Promująca Zdrowie

 

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, 
 • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi 
 • tworzenia zdrowego środowiska

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 • edukacja prozdrowotna w ramach programu nauczania ,
 • uwzględnienie zdrowia w całym życiu szkoły , tzw. „ethos” zdrowia ,
 • w szkole , troska o dobre samopoczucie uczniów i pracowników ,
 • współdziałanie szkoły z rodziną i społecznością lokalną .

 

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć, społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie
 • nauczyciele
 • rodzice
 • pracownicy szkoły

Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym uczniowie pracując razem z  nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia (WHO, 1997). Od wielu lat nasza szkoła podejmuje szereg działań związanych z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element  programu nauczania i wychowania naszej szkoły. Po zapoznaniu się z zasadami organizacji i strategii Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" zauważyliśmy wiele wspólnych zasad, sposobów działania łączących nas z siecią szkół promujących zdrowie. Projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy. Podjęliśmy decyzję uczestnictwa w projekcie.

Powołano koordynatora projektu p. Alinę Grzesiak oraz Szkolny Zespół Programu Promocji Zdrowia:

p. Teresa Liburska - Łój - dyrektor szkoły
p. Beata Szyndler-Łukasik - nauczyciel języka polskiego
p. Ewa Dutkiewicz - nauczyciel biologii, przyrody
p. Katarzyna Krzyżańska-Antlauf - nauczyciel bibliotekarz
p. Alicja Spyra - nauczyciel geografii, przyrody
p. Dariusz Kupski - nauczyciel fizyki
p. Żaneta Adamczyk - nauczyciel kultury fizycznej
p. Sylwia Warczak - nauczyciel kultury fizycznej
p. Marta Jasińska - nauczyciel kultury fizycznej
p. Dorota Nowak - nauczyciel nauczania zintegrowanego
p. Agata Głatki - nauczyciel bibliotekarz
p. Karolina Umińska - psycholog
p. Lucyna Duda - pielęgniarka szkolna
p. Katarzyna Spis - pracownik niepedagogiczny
p. Mariusz Hetman - przedstawiciel rodziców
Łukasz Jabłoński - przedstawiciel uczniów

Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań, wynikających z ankiet  przeprowadzonych  wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, a także obserwacji rzeczywistości szkoły i jej najbliższego otoczenia, nakreślone zostały kierunki działań:

•   KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
•   RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
•   ZDROWY STYL ODŻYWIANIA SIĘ
•   BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU CODZIENNYM
•   ZDROWIE I HIGIENA
•   ZDROWIE I ŚRODOWISKO

Przed nami wytężona praca. Liczymy na to, że nasze wspólne działania zostaną pozytywnie ocenione przez krajowego koordynatora. Wierzymy, że Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach zostanie przyjęta do Krajowej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie  i otrzyma  kolejny Certyfikat. Dlatego pragniemy  zachęcić Was Drodzy Rodzice do współpracy w realizacji postawionych zadań. Bez Was nasza szkoła nie może istnieć!

PROGRAM PROZDROWOTNY „ZDROWA SZKOŁA cz.2”.docx

PROMOCJA ZDROWIA CZ.2 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA.docx

do góry