Ułatwienia dostępu

Kursy metodyczne w Europass Teacher Academy w Dublinie

W dniach 24-29 października 2022 sześcioosobowa grupa nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w kursach metodycznych w Europass Teacher Academy w Dublinie, finansowanych przez program Erasmus Plus. Kursy dotyczyły metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz PBL (Project-Based Learning). Metoda CLIL polega na zintegrowaniu treści przedmiotowych z językiem obcym, natomiast PBL to nauczanie poprzez realizację projektów. Obie metody uczą pracy zespołowej, rozwijają komunikatywność i kreatywność ucznia. Nauczyciele uczestniczący w kursach zdobywali również wiedzę na temat kultury Irlandii podczas wyjść do muzeum, galerii sztuki oraz wycieczek krajoznawczych. Zajęcia odbywały się w grupach międzynarodowych, dzięki czemu nawiązane zostały kontakty z nauczycielami z różnych krajów europejskich (m.in. Francja i Włochy).

Zdobyta wiedza i nowe doświadczenia nauczycieli uczestniczących w wyjeździe przyczynią się do wzbogacenia różnorodności metod pracy szkoły.

er1   er2

do góry