W dniach 24-29 października 2022 sześcioosobowa grupa nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w kursach metodycznych w Europass Teacher Academy w Dublinie, finansowanych przez program Erasmus Plus.

Kursy dotyczyły metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz PBL (Project-Based Learning). Metoda CLIL polega na zintegrowaniu treści przedmiotowych z językiem obcym, natomiast PBL to nauczanie poprzez realizację projektów. Obie metody uczą pracy zespołowej, rozwijają komunikatywność i kreatywność ucznia.

Nauczyciele uczestniczący w kursach zdobywali również wiedzę na temat kultury Irlandii podczas wyjść do muzeum, galerii sztuki oraz wycieczek krajoznawczych.

Zajęcia odbywały się w grupach międzynarodowych, dzięki czemu nawiązane zostały kontakty z nauczycielami z różnych krajów europejskich (m.in. Francja i Włochy).

Zdobyta wiedza i nowe doświadczenia nauczycieli uczestniczących w wyjeździe przyczynią się do wzbogacenia różnorodności metod pracy szkoły.

er1   er2

REGULAMIN

REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„CLIL – NOWOCZESNA METODA W PRACY KREATYWNEGO NAUCZYCIELA” („CLIL – AN INNOVATIVE APPROACH IN A CREATIVE TEACHER’S WORK”)

REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA LIGONIA W KATOWICACH

W RAMACH AKCJI:

KA 122-SCH – KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PROGRAMU ERASMUS+

  • 1.POSTANOWIENIAOGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „CLIL – nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela”.
  2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach pani Teresy Liburskiej-Łój oraz u nauczyciela - koordynatora projektu pani Magdaleny Burzyk.
„Czytaj więcej!”REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI W PROJEKCIE ERASMUS+

„CLIL – NOWOCZESNA METODA W PRACY KREATYWNEGO NAUCZYCIELA” („CLIL – AN INNOVATIVE APPROACH IN A CREATIVE TEACHER’S WORK”)

 REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA LIGONIA W KATOWICACH

W RAMACH AKCJI:

KA 122-SCH – KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PROGRAMU ERASMUS+

  e

 

Załączniki do regulaminu rekrutacji Erasmus

 

do góry