Ułatwienia dostępu

PROJEKT Erasmus+

PROJEKT Erasmus+ „CLIL - nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela”  („CLIL - an innovative approach in a creative teacher’s work”)

realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach został zaplanowany na 18 miesięcy: od stycznia 2022 do czerwca 2023.

Projekt jest szansą na poprawę jakości pracy szkoły, poprzez rozwinięcie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli, wzbogacenie warsztatu pracy o efektywną, innowacyjną metodę nauczania CLIL oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru naszej placówki. Poprzez nawiązane kontakty międzynarodowe możliwa stanie się wymiana doświadczeń między nauczycielami, natomiast uczniowie staną się bardziej zmotywowani do nauki języka angielskiego, co wpłynie na wzrost ich wyników nauczania.

Cele projektu:

  • poznanie i wdrożenie w proces dydaktyczny metody CLIL
  • podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów oraz rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego
  • opracowanie bazy interaktywnych pomocy dydaktycznych dla wybranych przedmiotów w szkole podstawowej
  • budowanie zdolności do angażowania się w międzynarodową wymianę i współpracę

Aby osiągnąć zamierzone cele konieczny będzie udział grupy nauczycieli w kursie językowo-metodycznym za granicą, poruszającym zagadnienia związane z CLIL. Kurs umożliwi nauczycielom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wprowadzenia tej metody do praktyki szkolnej.

Odbędzie się również obserwacja pracy nauczycieli ze szkoły partnerskiej w Hiszpanii, gdzie metoda CLIL została już wcześniej wdrożona dzięki projektowi Erasmus+. Wizyta pozwoli na nawiązanie kontaktów międzynarodowych pomiędzy nauczycielami uczącymi różnych przedmiotów w celu wymiany doświadczeń.

Ponadto odbędzie się także grupowa mobilność uczniów realizowana w szkole hiszpańskiej, podczas której uczniowie uczestniczyć będą w lekcjach prowadzonych z wykorzystaniem metody CLIL, dotyczących zachowań odpowiedzialnych i zrównoważonych środowiskowo.

Przed rozpoczęciem realizacji niniejszego projektu Erasmus+, szkoły nawiążą współpracę w ramach wspólnego projektu eTwinning, dzięki czemu uczniowie będą mogli się poznać i doskonalić swoje umiejętności językowe.

do góry