Ułatwienia dostępu

Szkoła Partnerska

Colegio Dominicas Nuestra Señora del Rosario w miejscowości Paterna w Hiszpanii to szkoła , w której kształcą się dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 lat. W szkole duży nacisk kładzie się na kształtowanie postaw, rozwój umiejętności uczenia się i kreatywnego myślenia oraz naukę języków obcych. Jest to szkoła z dużym doświadczeniem w zakresie współpracy międzynarodowej i projektów Erasmus+.  

Jeden ze zrealizowanych projektów w tej szkole poświęcony był metodzie CLIL. Na początku nauczyciele zdobywali wiedzę na temat CLIL podczas kursu w Wielkiej Brytanii, a następnie przez dwa lata pod kierunkiem doradcy metodycznego wdrażali tę metodę do swojej pracy. Teraz są gotowi, by podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi nauczycielami w ramach Job Shadowing.

szkola

do góry