Ułatwienia dostępu


Śląska Szkoła Ćwiczeń powstała dzięki inicjatywie osób, którym zależy na podnoszeniu jakości edukacji na Śląsku. W 2019 roku Miasto Katowice wraz z partnerami podjęło działania, mające na celu utworzenie szkoły ćwiczeń. Na podstawie kryteriów wyboru szkoły wiodącej wytypowano trzy placówki, w których przeprowadzona została wstępna diagnoza. Celem diagnozy było wskazanie:

 • mocnych stron pracy szkół,
 • potrzeb przyszłej szkoły ćwiczeń
 • kierunków jej działania.

         W 2020 roku Miasto Katowice przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez MEN „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”, dzięki któremu powstała Śląska Szkoła Ćwiczeń.

Naszą szkołę ćwiczeń tworzą 3 szkoły wiodące:

 1. Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach,
 2. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
 3. Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach

oraz 11 szkół wspierających:

 1. Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach
 2. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Katowicach
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach
 4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Curie - Skłodowskiej w Katowicach
 5. Szkoła Podstawowa nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach
 6. Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
 7. Szkoła Podstawowa nr 48 im. J. Ligonia w Katowicach
 8. Szkoła Podstawowa nr 65 im. G. Morcinka w Katowicach
 9. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Świerklańcu
 10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu
 11. XV Liceum Ogólnokształcące im. W. Pileckiego w Katowicach.

Partnerami Śląskiej Szkoły Ćwiczeń, którzy od samego początku wytrwale wspierają projekt i intensywnie pracują nad jego realizacją, są:

 • Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa „SOKRATES” – placówka specjalizująca się w prowadzeniu działalności edukacyjnej dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach - jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, oferująca nowatorskie rozwiązania w edukacji.

Naszych partnerów czynnie reprezentują:
- Anna Stalmach – Tkacz – Dyrektor GES „SOKRATES”
- dr Marta Mamet – Michalkiewicz z Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem głównym naszego projektu jest:

 • przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej,
 • metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia

      Celem szczegółowym jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki edukacyjne innowacyjnych metod wspierających proces nauczania, by zapewnić wysoką jakość usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności zgodnych z wymaganiami współczesnej gospodarki:

 • umiejętności posługiwania się językami obcymi
 • umiejętności matematyczne
 • umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych
 • umiejętności cyfrowe

a w ramach każdego z obszarów rozwijanie takich umiejętności, jak: krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, samoregulacji, rozwijanie twórczego myślenia oraz metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia i edukacji włączającej.

        01 września 2020 roku odbyło się zdalne spotkanie inaugurujące działalność Śląskiej Szkoły Ćwiczeń, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Funduszy Europejskich, przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele Grupy Edukacyjno - Szkoleniowej „SOKRATES” oraz dyrektorzy szkół wiodących.

        Zgodnie z harmonogramem działań już we wrześniu odbyły się pierwsze treningi kompetencji kluczowych dla dyrektorów, szkolenia trenerów szkoły ćwiczeń, mające na celu rozwijanie ich umiejętności miękkich oraz zajęcia i konsultacje z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego.

        W październiku - z inicjatywy Grupy Edukacyjno – Szkoleniowej „SOKRATES” – w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca i promująca edukacyjną grę on-line „Godność, wolność i niepodległość” przygotowaną przez MEN w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele ORE, dyrektorzy Śląskiej Szkoły Ćwiczeń oraz nauczyciele.

            30 listopada 2020 roku Prezydent Miasta Katowice wydał rozporządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego odpowiedzialnego za realizację projektu pn. Śląska Szkoła Ćwiczeń.

W jego skład weszli:

 • Kierownik projektu: Bartosz Ledwoń, Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice,
 • Koordynator szkoły ćwiczeń: Teresa Liburska – Łój, Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach,
 • Asystent koordynatora projektu: Izabela Kamińska, Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach,
 • Specjalista ds. oświatowych: Anna Rosenbaum, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice
 • Specjalista ds. PZP: Izabela Gąsiorek, Centrum Usług Wspólnych,
 • Specjalista ds. rozliczeń: Małgorzata Murjas, Centrum Usług Wspólnych
 • Koordynatorzy szkolni: Urszula Hołota - Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach, Izabela Kuźnicka – III LO w Katowicach, Bogumiła Stabik–Wrona – ZS nr 2 w Katowicach

            10 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie Koordynatora z Dyrektorami szkół, w czasie którego powołano Zespół ds. Rozwoju i Promocji Śląskiej Szkoły Ćwiczeń. W jego trakcie omówiono wstępne propozycje działań Zespołu, zwrócono także uwagę na potrzebę wzmocnienia kształcenia kompetencji społecznych uczniów poprzez wprowadzenie dodatkowych działań związanych z edukacją regionalną.

         Na stronie internetowej SP 33 w Katowicach (www.sp33.katowice.pl) powstała podstrona Śląskiej Szkoły Ćwiczeń. Autorem LOGO Śląskiej Szkoły Ćwiczeń jest GES „SOKRATES”.

       Obecnie pracujemy nad promocją naszego projektu. Podejmujemy działania mające na celu zbudowanie marki Śląskiej Szkoły Ćwiczeń. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy, kreatywności, nowatorstwu i pasji osób realizujących nasz projekt, uda nam się osiągnąć nasze cele tak, aby przyniosły one korzyści zarówno nauczycielom i studentom, jak i uczniom i ich rodzicom.

Teresa Liburska-Łój
Koordynator Szkoły Ćwiczeń
Izabela Kamińska
Asystent Koordynatora Projektu

 

Loading...

 

9 listopada 2021r. odbyła się Konferencja pn. „Nauczyciele - Nauczycielom” organizowana w ramach projektu „Szkolna Szkoła Ćwiczeń”. Wydarzenie odbyło się w auli im. Kazimierza Lepszego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

 

 

 

 

do góry