Regulamin wypożyczenia bezpłatnych podręczników

17. 07. 02
Utworzono: 02 lipiec 2017

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ  MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH  DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA

w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia oraz Gimnazjum nr 6 im. Stanisława Ligonia
w Katowicach

  1. Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w  bibliotece szkolnej i wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.
  2. Jeżeli do podręcznika dołączona jest płyta CD, stanowi ona jego integralną część i musi być zwrócona razem z książką.
  3. Podręczniki należy podpisać w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
  4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. 
  5. Podręczniki należy szanować, jako dobro wspólne. W podręczniku nie wolno pisać, zaznaczać, należy go  obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem.
  6. Książki należy zwrócić do biblioteki w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
  7. Uczeń zmieniający szkołę w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest do zwrotu podręczników przed opuszczeniem szkoły.
  8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek, rodzic/opiekun prawny czytelnika ponosi odpowiedzialność finansową, zgodnie z art. 22ak ust.3 ustawy o systemie oświaty.
  9. Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 

Ceny podręczników są cenami wydawnictwa i szkoła nie ma na nie żadnego wpływu.

 Wydawnictwo Nowa Era wyznaczyło ceny  podręczników z dotacji celowej.

 Wpłaty za zniszczone lub zgubione podręczniki należy dokonać w bibliotece.

 

Ceny podręczników klasa 1 rok szkolny 2018/2019

Elementarz odkrywców 1 cz. 1 - 4                                        8,50 zł

Elementarz odkrywców. Matematyka 1 cz. 1 - 2                  7,75 zł

Język angielski                                                                       24,75 zł

 

Ceny podręczników klasa 2 rok szkolny 2018/2019

Elementarz odkrywców 1 cz. 1 - 4                                        8,25 zł

Elementarz odkrywców. Matematyka 1 cz. 1 - 2                  8,25 zł

Język angielski                                                                       24,75 zł

 

 Ceny podręczników klasa 3 rok szkolny 2018/2019

"Nasza szkoła" i "Nasza szkoła.Matematyka" dla klasy trzeciej - 2,35 zł za każdą część

J.angielski, klasy 1-3 SP - 24,75 zł

 

Ceny podręczników Klasa 4 rok szkolny 2018/2019

Język polski                     22,90 zł

Matematyka                   22,90 zł

Historia                           21,20 zł

Przyroda                         21,20 zł

Język angielski                21,00 zł

Muzyka                           7,00 zł

Plastyka                          7,00 zł

Technika                         9,40 zł

 

Ceny podręczników Klasa 5 rok szkolny 2018/2019

Język polski                     24,50 zł

Matematyka                   24,50 zł

Historia                           24,30 zł

Biologia                           24,30 zł

Geografia                        24,30 zł

Język angielski                22,50 zł

Muzyka                           7,50 zł

Plastyka                          7,50 zł

Technika                         9,40 zł

 

Ceny podręczników Klasa 6 rok szkolny 2018/2019

Język polski                     21,90 zł

Matematyka                   21,90 zł

Historia                           21,20 zł

Przyroda                         21,20 zł

Język angielski                21,00 zł

Plastyka                          7,00 zł

Technika                         9,40 zł

Muzyka                           7,00 zł

 

Ceny podręczników Klasa 7 rok szkolny 2018/2019

Język polski                     25,00 zł

Matematyka                   25,20 zł

Biologia                           25,00 zł

Chemia                           25,00 zł

Fizyka                              23,00 zł

Geografia                        25,00 zł

Historia                           24,50 zł

Muzyka                           9,00 zł

Plastyka                          9,00 zł

Język angielski                23,40 zł

Język niemiecki               23,40 zł 

 

Ceny podręczników Klasa 8 rok szkolny 2018/2019

Język polski                     25,00 zł

Matematyka                   25,20 zł

Biologia                           25,00 zł

Chemia                           25,00 zł

Fizyka                              23,00 zł

Geografia                        25,00 zł

Historia                           24,50 zł

EDB                                 9,00 zł

WOS                                9,00 zł

Język angielski                23,40 zł

Język niemiecki               23,40 zł

 

Ceny podręczników Klasa 3 gimnazjum rok szkolny 2018/2019

Język polski                   23,10 zł

Matematyka                   24,10 zł

Biologia                          24,10 zł

Chemia                          24,10 zł

Fizyka                           22,10 zł

Geografia                       24,10 zł

Historia                          23,10 zł

EDB                               15,00 zł

WOS                              15,00 zł

Język angielski                23,10 zł

Język niemiecki               23,10 zł

 

Dla uzupełnienia załączamy odpowiedź  z MEN na zapytanie dotyczące problemów zagubionych i zniszczonych podręczników, precyzujące tok postępowania:

„Uprzejmie informuję, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

 Jeżeli szkoła ustaliła zasady zwrotu kosztów zniszczonego podręcznika, to środki uzyskane w ten sposób powinny być przeznaczone na zakup brakujących egzemplarzy.”

 Z poważaniem

 Krzysztof Klefas
 Główny Specjalista

 Departament Jakości Edukacji
 al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

do góry