Uwaga
Informacje o uczniach, którzy otrzymali stypendium można uzyskać w sekretariacie szkoły.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać:

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy spełniają warunki:

  • średnia ocen 5,50 z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie w ostatnim roku szkolnym;
  • co najmniej bardzo dobra roczna ocena zachowania;
  • tytuł laureata albo finalisty konkursu interdyscyplinarnego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium.

Uczniowie klas I-III gimnazjum, którzy spełniają warunki:

  • średnia ocen 5,00 z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie w ostatnim roku szkolnym;
  • co najmniej bardzo dobra roczna ocena zachowania;
  • tytuł laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium.

Ulotka.pdf

Na pomoc pomocy prawnej

Minął już ponad rok od wprowadzenia systemu nieodpłatnych porad prawnych. Profesjonalna pomoc prawna stała się łatwiej dostępna dla uprawnionych osób i to najbliżej ich miejsca zamieszkania. Wiedza płynąca z poradnictwa stanowi realny obraz tego z czym borykają się obywatele i jakie problemy napotykają w codziennym życiu. Organizacje pozarządowe są papierkiem lakmusowym lokalnych potrzeb oraz problemów. W naszej pracy bardzo często spotykamy się z osobami, które potrzebują wsparcia prawnika, bowiem nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemami, które ich spotykają. Wielu potrzebujących znalazło zrozumienie, pomoc i sposób na rozwiązanie problemów. Każda sprawa rozwiązana w Punktach Pomocy Prawnej prowadzonych przez Stowarzyszenie „DOGMA” to nie tylko kolejny „numer klienta” w archiwum. To przede wszystkim problem, a nierzadko życiowy dramat człowieka, którego nie opuszcza poczucie bezsilności i bezradności; człowieka, któremu próbujemy pomóc w znalezieniu wyjścia z jego trudnej sytuacji oraz staramy się pokazać, jak wielka siła drzemie w nim samym i jak wiele od niego zależy.

do góry