Ułatwienia dostępu

REGULAMIN KONKURSU dla klas 1-2

na plakat, obrazek pt. „Bezpiecznie w Internecie" promujący bezpieczeństwo dzieci w Internecie.

Cele konkursu:

 1. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych.
 2. Włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

REGULAMIN:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II.
 2. Uczeń biorący udział w konkursie zgłasza tylko jedną wykonaną przez siebie pracę.
 3. Uczeń zgłaszający pracę zaświadcza tym samym, że wykonał ją samodzielnie.
 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w programie Paint.
 5. Prace zawierające gotowe elementy (kliparty, kopiowane z Internetu obrazy, zdjęcia, hasła,

rysunki itp.) będą odrzucane.

 1. Nazwa pliku powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę, np. jan_nowak_2b
 2. Prace należy przesłać w zadaniu-projekcie „Konkurs Bezpiecznie w Internecie” Classroom.

Kod do konkursu dla klas 1-2: aim7tia

 1. Ocenie podlegać będzie:

- estetyka wykonania pracy

- oryginalność pomysłu

- zgodność z tematem

REGULAMIN KONKURSU DLA KLAS 3-8

na prezentację Classroom, pt. „Bezpiecznie w Internecie" promującą bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.

Cele konkursu:

 1. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
 2. Włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

REGULAMIN:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 3-8
 2. Uczeń biorący udział w konkursie zgłasza tylko jedną wykonaną przez siebie prezentację.
 3. Uczeń zgłaszający prezentację zaświadcza tym samym, że wykonał ją samodzielnie.
 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w programie Prezentacje Classroom w bieżącym zadaniu (kod konkursu: vmnv6qj )
 5. Prace zawierające gotowe elementy (kliparty, kopiowane z Internetu obrazy, zdjęcia, hasła, rysunki itp.) będą odrzucane. Należy wykonać rysunki w programie Paint i wkleić je do prezentacji.
 1. Nazwa autora powinna być napisana na slajdzie tytułowym, powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę, np. Jan Nowak 7b
 2. Prace należy przesłać w zadaniu-projekcie „Konkurs na prezentację Bezpiecznie w Internecie dla klas 3-8” Classroom.
 3. Ocenie podlegać będzie:

- treść haseł i ich czytelność,

- estetyka wykonania prezentacji,

- oryginalność pomysłu,

- zgodność z tematem.

 1. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.
 2. Organizatorzy przewidują:
 3. a) dyplomy dla laureatów konkursu
 4. b) zamieszczenie prac na telebimie w szkole.
 5. Uwagi końcowe:

Terminy konkursu

 1. Czas trwania konkursu: 9.01. 2023 r. – 3.02. 2023 r.
 2. Przesłanie prezentacji w terminie do 3 lutego 2023 roku.
 3. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły odbędzie się 6.02.2023 r.

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE KODOWANIA W PROGRAMIE SCRATCH - „BEZPIECZNY INTERNET”

„Czytaj więcej”Konkurs „Bezpieczny Internet"

Dzisiaj (7.02.2023 r.) odbył się w naszej szkole apel  z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzieci klas 1 - 3  poznawały i utrwalały podstawowe zasady poruszania się w sieci internetowej. Apel przygotowała i przedstawiła klasa 3b pod opieką p. Beaty Mąsior.

1 11

baner DBI 2022

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 obchodzimy 8 lutego.

Tegoroczne hasło to: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

Organizatorem tego wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Co roku, PCPSI podejmuje liczne działania, które mają służyć realizacji powyższych celów. Jednym z nich jest organizacja konferencji z okazji DBI adresowana  wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie.
 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA KLAS 1-3
na plakat, obrazek pt. „Bezpiecznie w Internecie" promujący bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
Cele konkursu:
1. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
2. Włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
REGULAMIN:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II.III.
2. Uczeń biorący udział w konkursie zgłasza tylko jedną wykonaną przez siebie pracę.
3. Uczeń zgłaszający pracę zaświadcza tym samym, że wykonał ją samodzielnie.
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w programie Paint.
5. Prace zawierające gotowe elementy (kliparty, kopiowane z Internetu obrazy, zdjęcia, hasła,
rysunki itp.) będą odrzucane.
6. Nazwa pliku powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę, np. jan_nowak_2b
7. Prace należy przesłać w zadaniu-projekcie „Konkurs Bezpiecznie w Internecie” Classroom. Kod do konkursu dla klas 1-3: xkry3qi

8. Ocenie podlegać będzie:

- estetyka wykonania pracy

- oryginalność pomysłu

- zgodność z tematem
9. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.
10. Organizatorzy przewidują:
a) dyplomy dla laureatów konkursu
b) zamieszczenie prac na stronie internetowej szkoły.
11. Uwagi końcowe:
Terminy konkursu
1. Czas trwania konkursu: 10.01. 2022 r. – 28.01. 2022 r.
2. Zgłoszenie prac w terminie do 28 stycznia 2022 roku.
3. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły odbędzie się 1.02.2022 r.

REGULAMIN KONKURSU dla klas 4-8
na prezentację Classroom, pt. „Bezpiecznie w Internecie" promującą bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.
Cele konkursu:
1. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
2. Włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
REGULAMIN:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8
2. Uczeń biorący udział w konkursie zgłasza tylko jedną wykonaną przez siebie prezentację.
3. Uczeń zgłaszający prezentację zaświadcza tym samym, że wykonał ją samodzielnie.
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w programie Prezentacje Classroom w bieżącym zadaniu (kod konkursu: axeohvb)
5. Prace zawierające gotowe elementy (kliparty, kopiowane z Internetu obrazy, zdjęcia, hasła,
rysunki itp.) będą odrzucane. Należy wykonać rysunki w programie Paint i wkleić je do prezentacji.
6. Nazwa autora powinna być napisana w slajdzie tytułowym, powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę, np. Jan Nowak  7b
7. Prace należy przesłać w zadaniu-projekcie „Konkurs Bezpiecznie w Internecie dla klas 4-8” Classroom.
8. Ocenie podlegać będzie:
- treść haseł i ich czytelność,
- estetyka wykonania prezentacji,
- oryginalność pomysłu,
- zgodność z tematem.
9. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.
10. Organizatorzy przewidują:
a) dyplomy dla laureatów konkursu
b) zamieszczenie prac na telebimie w szkole.
11. Uwagi końcowe:
Terminy konkursu
1. Czas trwania konkursu: 10.01. 2022 r. – 28.01. 2022 r.
2. Zgłoszenie prezentacji w terminie do 28 stycznia 2022 roku.
3. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły odbędzie się 1.02.2022 r.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

 Zapraszamy na wykład online pt. "Młodzież w świecie gier cyfrowych"

 środa, 22.09.2021,  godz. 17:00

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/mlodziez-w-swiecie-gier-cyfrowych-wyklad-dla-mlodziezy

 Wykład jest elementem projektu "SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO" w którym nasza szkoła bierze udział oraz wynikiem ogólnopolskich badań zreazlizowanych w ramach projektu badawczo - edukacyjnego "Granie na ekranie"

granie na ekranie 1

do góry