Ogłoszenie Konkursu „Bezpiecznie w Internecie"

REGULAMIN KONKURSU DLA KLAS 1-3
na plakat, obrazek pt. „Bezpiecznie w Internecie" promujący bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
Cele konkursu:
1. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
2. Włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
REGULAMIN:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II.III.
2. Uczeń biorący udział w konkursie zgłasza tylko jedną wykonaną przez siebie pracę.
3. Uczeń zgłaszający pracę zaświadcza tym samym, że wykonał ją samodzielnie.
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w programie Paint.
5. Prace zawierające gotowe elementy (kliparty, kopiowane z Internetu obrazy, zdjęcia, hasła,
rysunki itp.) będą odrzucane.
6. Nazwa pliku powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę, np. jan_nowak_2b
7. Prace należy przesłać w zadaniu-projekcie „Konkurs Bezpiecznie w Internecie” Classroom. Kod do konkursu dla klas 1-3: xkry3qi

8. Ocenie podlegać będzie:

- estetyka wykonania pracy

- oryginalność pomysłu

- zgodność z tematem
9. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.
10. Organizatorzy przewidują:
a) dyplomy dla laureatów konkursu
b) zamieszczenie prac na stronie internetowej szkoły.
11. Uwagi końcowe:
Terminy konkursu
1. Czas trwania konkursu: 10.01. 2022 r. – 28.01. 2022 r.
2. Zgłoszenie prac w terminie do 28 stycznia 2022 roku.
3. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły odbędzie się 1.02.2022 r.

REGULAMIN KONKURSU dla klas 4-8
na prezentację Classroom, pt. „Bezpiecznie w Internecie" promującą bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.
Cele konkursu:
1. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
2. Włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
REGULAMIN:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8
2. Uczeń biorący udział w konkursie zgłasza tylko jedną wykonaną przez siebie prezentację.
3. Uczeń zgłaszający prezentację zaświadcza tym samym, że wykonał ją samodzielnie.
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w programie Prezentacje Classroom w bieżącym zadaniu (kod konkursu: axeohvb)
5. Prace zawierające gotowe elementy (kliparty, kopiowane z Internetu obrazy, zdjęcia, hasła,
rysunki itp.) będą odrzucane. Należy wykonać rysunki w programie Paint i wkleić je do prezentacji.
6. Nazwa autora powinna być napisana w slajdzie tytułowym, powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę, np. Jan Nowak  7b
7. Prace należy przesłać w zadaniu-projekcie „Konkurs Bezpiecznie w Internecie dla klas 4-8” Classroom.
8. Ocenie podlegać będzie:
- treść haseł i ich czytelność,
- estetyka wykonania prezentacji,
- oryginalność pomysłu,
- zgodność z tematem.
9. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.
10. Organizatorzy przewidują:
a) dyplomy dla laureatów konkursu
b) zamieszczenie prac na telebimie w szkole.
11. Uwagi końcowe:
Terminy konkursu
1. Czas trwania konkursu: 10.01. 2022 r. – 28.01. 2022 r.
2. Zgłoszenie prezentacji w terminie do 28 stycznia 2022 roku.
3. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły odbędzie się 1.02.2022 r.

do góry