Ułatwienia dostępu

 3 czytamy

REGULAMIN.pdf

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu CzytaMY:

1. Ocena prac konkursowych odbywa się według kryteriów głównych:
- zgodność pracy z tematem,
- kreatywność i oryginalność w realizacji tematu,
- estetyka wykonania (w przypadku prac plastycznych).
Szkolna Komisja Konkursowa ma możliwość uszczegółowienia kryteriów.
2. Szkolna Komisja Konkursowa wyłania trzy najlepsze prace w danej kategorii (jeśli w danej kategorii są dwa rodzaje prac, np. plastyczna
i literacka, SKK może wyłonić trzy najlepsze prace plastyczne i trzy literackie),
3. Przykładowy wzór protokołu w załączniku,
4. Zdjęcia z podejmowanych w szkole działań konkursowych nie podlegają ograniczeniom. Istnieje możliwość dokumentowania szkolnego
etapu Konkursu w formie prezentacji. Materiały te służyć będą promocji Konkursu w mediach społecznościowych związanych z propagowaniem czytelnictwa. Jeśli rodzice uczestników Konkursu nie wyrazili zgody na publikowanie wizerunku dzieci, to zdjęcia mogą mieć
inny charakter, np. prezentacja prac czy widok ogólny (np. z przebiegu wspólnego czytania, wystawy prac, imprezy szkolnej itp.)

Publikujemy przykładowy Protokół z przebiegu etapu szkolnego CzytaMY

 Protokół CzyTamy.pdf

Wzory dyplomów - etap szkolny.pdf  

do góry