Kalendarz szkolny 2021/2022 - projekt

  
  

Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie roku 2020/2021

01.09.2021

Semestr pierwszy

01.09.2021 – 23.01.2022

Semestr drugi

24.01.2022 – 24.06.2022

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021 – 02.01.2022

Ferie zimowe

14.02.2022 – 27.02.2022

Rekolekcje wielkopostne

termin do ustalenia

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2022 – 19.04.2022

„Lepsza Szkoła”

wrzesień, listopad, styczeń ???

Próbny egzamin ósmoklasisty z CKE

marzec 2021

Egzamin ósmoklasisty

24.05.2022 – 26.05.2022

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

Kwiecień 2022

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty

13.06.2022 - 15.06.2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2021, 01.11.2021, 11.11.2021, 06.01.2022, 03.05.2022, 16.06.2022,

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

12.11.2021 - Dzień po Święcie Niepodległości
07.01.2022 - Dzień po Święcie Trzech Króli
02.05.2022 - Dzień po Święcie Pracy

24.05.2022 – 26.05.2022 - egzaminy ósmoklasisty
1 .06.2022 - Dzień SAMORZĄDNOŚCI/FESTYN
17.06.2022 - piątek po Bożym Ciele

Zakończenie roku szkolnego 2020/21

24.06.2022

Ferie letnie

25.06.2022 - 31.08.2022

  
  

Spotkania z rodzicami

Zebrania
z rodzicami

godziny do ustalenia

przez Wychowawcę

25.08.2021 godz.15.00 – spotkanie informacyjne dla rodziców oddziałów przedszkolnych aula szkolna

01.09.2021 godz.16.00 - spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I aula szkolna

07.09.2021 – zebranie inaugurujące rok szkolny 2021/2022 dla klas I- III (wtorek)

08.09.2021 -  zebranie inaugurujące rok szkolny 2021/2022 dla klas IV-VIII (środa)

16.11.2021 – dla klas I-III (wtorek)

17.11.2021 – dla klas IV-VIII (środa)

26.01.2022 – podsumowanie pierwszego semestru dla klas I-III

27.01.2022 – podsumowanie pierwszego semestru dla klas IV-VIII

16.03.2022 - zebranie z rodzicami klas VIII – procedury egzaminacyjne oraz zasady rekrutacji do szkół średnich

26.04.2022 - dla klas I-III (wtorek)

27.04.2022– dla klas IV-VIII (środa)

31.05.2022 – dla klas I-III– inf. o ocenach proponowanych w klasyfikacji rocznej/końcowej

02.06.2022 – dla klas IV-VIII – informacje o ocenach proponowanych w klasyfikacji rocznej/końcowej

Konsultacje

w godzinach 16:30 – 18:00

19 - 20.10.2021
14 - 15.12.2021
15 - 16.03.2022
10 – 11.05.2022

Spotkania z Radą Rodziców

09.09.2021 godz. 17.30, aula szkolna

Dzień otwarty

21.03.2022 godz. 16.00

 

Uroczystości i imprezy szkolne

WRZESIEŃ

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

01.09.2021
(środa)

Tydzień miasta Katowice

06. - 10.09.2021
(poniedziałek - piątek)

Skok przez tarczę

22.09.2021
(środa)

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 33

Termin do ustalenia (29.09.2021)???

Tydzień Języków

27.09. – 01.10.2021
(poniedziałek - piatek)

Akademia z okazji Dnia Chłopaka

30.09.2021
(czwartek)

PAŹDZIERNIK

Tydzień matematyki

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

27.09. - 01.10.2021
(poniedziałek - piątek)

Tydzień Głośnego Czytania

04.-08.10.2021

Uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2021
(środa)

Tydzień Kodowania – w ramach projektu „Zaprogramuj Przyszłość”

18 – 22.10.2021

Euroweek

25 – 29.10.2021

   

LISTOPAD

Tydzień Polski, Podchody z Językiem Polskim, Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Kocham Polskę” (ogłoszenie wyników)

08 – 12.11.2021
(poniedziałek – piątek)

Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości

10.11.2021
(środa)

   

Międzyklubowe Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Katowice „Karlik 2021”

termin do ustalenia ???

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16.11.2021
(wtorek)

 Debata uczniowska  19.11.2021
(piątek)

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25.11.2021
(czwartek)

VIII Szkolno – Przedszkolny Przegląd Artystyczny

termin do ustalenia ???

GRUDZIEŃ

Biesiada Górnicza dla klas I-III SP

03.12.2021
(piątek)

Szkolne Zawody Pływackie „MIKOŁAJ 2021”

06.12.2021
(poniedziałek)

Tydzień Wiernych Ojczyźnie

13 – 17.12.2022

Jasełka, Wigilia klasowa

22.12.2021
(środa)

STYCZEŃ

Koncert Noworoczny

29.01.2022
(sobota)

Zabawy Karnawałowe:

I-IV

V-VIII

 

02.02.2022

03.02.2022
(środa, czwartek)

Archipelag Skarbów – program profilaktyczny dla uczniów klas VII-VIII

termin do ustalenia ???

LUTY

Próbny egzamin ósmoklasisty

termin do ustalenia

Tydzień Bezpieczeństwa w Sieci

07.02. - 11.02.2022
(poniedziałek - piątek)

Tydzień Języka Ojczystego

28.02. - 01.03.2022
(poniedziałek - piątek)

XVIII Delfiniada Pływacka dla Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Katowice

termin do ustalenia ???

Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych dla klas I-IV i V-VIII

termin do ustalenia

MARZEC

Dzień Żołnierzy Wyklętych

01.03.2022

Akademia z okazji Dnia Kobiet

08.03.2022
(wtorek)

Festiwal Nauki

14. – 18.03.2022
(poniedziałek – piątek)

Eliminacje Regionalne Odysei Umysłu Katowice 2021

termin do ustalenia ???

Dzień Otwarty Szkoły
Święto Szkoły
Dzień Absolwenta

21.03.2022
(poniedziałek)

Tydzień Papieski/rekolekcje

28.03. – 01.04.2022

KWIECIEŃ

XIII Zlot Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego

termin do ustalenia ???

Tydzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

04. – 08.04.2022
(poniedziałek–piątek)

07.04.2022
(czwartek)

Międzynarodowy Dzień Ziemi

22.04.2022 (piątek)

XIII Przedszkolandia Pływacka Śląskich Przedszkoli o Puchar Prezydenta Miasta Katowice

termin do ustalenia ???

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja

29.04.2022 (piątek)

Tydzień Kariery

25 – 29.04.2022

MAJ

XIX Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Klas V „Zostań Mistrzem”

termin do ustalenia

CZERWIEC

Dzień Samorządności/Festyn Szkolny

01.06.2022
(środa)

Tydzień Sportu

06. – 10.06.2022

W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO

Debaty oksfordzkie

24.11.2021
26.01.2022
09.03.2022
11.05.2022

Koncerty filharmoniczne

raz w miesiącu

Dyskoteki szkolne:

z okazji Dnia Chłopaka

z okazji Dnia Kobiet

30.09.2021 (czwartek)

08.03.2022 (wtorek)

W zależności od rozwoju pandemii

 

 

Zebrania Rady Pedagogicznej

Zebranie Rady Pedagogicznej - organizacja roku szkolnego 2020/2021

27.08.2021
(piątek)

Spotkania Zespołów Wychowawczych i Przedmiotowych

30 - 31.08.2021
(poniedziałek, wtorek)

Zebranie Rady Pedagogicznej

13.09.2021
(poniedziałek)

Spotkania Zespołów Wychowawczych

21.10.2021
09.12.2021
10.03.2022
12.05.2022
(czwartki)

Klasyfikacja śródroczna

Termin wystawienia przewidywanych śródrocznych ocen niedostatecznych

13.12.2021

Ostateczny termin poinformowania ucznia jego rodziców o przewidywanym śródrocznym stopniu niedostatecznym

14 - 15.12.2021

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

17.12.2021

Termin wystawienia przewidywanych ocen śródrocznych

17.01.2022

Konferencja klasyfikacyjna – ustalone oceny śródroczne

20.01.2022

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej

25.01.2022

Rada podsumowująca pracę w I semestrze

25.01.2022

Klasyfikacja roczna/końcowa

Ostateczny termin poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanym końcowym stopniu niedostatecznym

06.05.2022

Wystawianie przewidywanych ocen rocznych

30.05.2022

Ostateczny termin poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i zachowania

06.06.2022

Ostateczny termin składania podań o dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności

08.06.2022

Dodatkowe sprawdzenie wiadomości

09.06.2022 10.06.2022

Ostateczny termin wystawiania ocen końcowych

13.06.2022

Konferencja klasyfikacyjna – ustalone oceny roczne

15.06.2022

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej/końcowej

23.06.2022

Rozliczenie dokumentacji

23.06.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę
w roku szkolnym 2020/2021

27.06.2022

 

do góry