Ułatwienia dostępu

Kalendarz szkolny 2023/2024

WRZESIEŃ 2023

01.09.2023 r.

Konferencja - Zebranie Rady Pedagogicznej (Szkolenie)
Spotkania Zespołów Wychowawczych i Przedmiotowych

01.09.2023 r.

Rozpoczęcie działalności Przedszkola

04.09.2023 r. godz. 9.30

Uroczyste Miejskie Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024
w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach

04.09.2023 r. godz. 16.00

Spotkanie informacyjne dla rodziców klas 1, Aula szkolna

04.09 - 21.01.2024 r.

Okres I

05 - 08.09.2023 r.

Tydzień Miasta Katowice

12.09.2023 r. godz. 16.30

Zebranie dla rodziców uczniów klas 4-8

13.09.2023 r. godz. 16.30

Zebranie dla rodziców uczniów klas 1-3 i przedszkole

11.09.2023 r.

Spotkanie robocze zespołu kierowniczego w sprawie planu nadzoru i programu profilaktyczno-wychowawczego

13.09.2023 r.

Skok przez tarczę.

14.09.2023 r. godz. 14.30

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

15.09.2023

Spektakl LOOK VI

19.09.2023r. godz. 17.30

Zebranie Plenarne Rady Rodziców

21.09.2023r.

Pasowanie na ucznia

25-29.09.2023 r.

Tydzień Języków Europejskich

29.09.2023 r.

Akademia z okazji Dnia Chłopaka

PAŹDZIERNIK 2023 AMBASADOR KULTURY REAKTYWACJA

02-06.10.2023r.

06.10.2023 r.

Tydzień Matematyki

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

13.10.2023r.

Uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

20.10.2023r

Spektakl LOOK VI

23-27.10.2023r.

Tydzień Kodowania - “Zaprogramuj przyszłość”

26.10.2023 r.

Spotkanie Zespołów Wychowawczych

do góry