Kalendarz szkolny 2022/2023

  
 

Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie roku 2022/2023

01.09.2022

Semestr pierwszy

01.09.2022 – 29.01.2023

Semestr drugi

30.01.2023 – 23.06.2023

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2022 – 01.01.2023

Ferie zimowe

16.01.2023 – 29.01.2023

Rekolekcje wielkopostne

termin do ustalenia

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04.2023 – 11.04.2023

Testy diagnostyczne: język polski, matematyka, język angielski

wrzesień, styczeń, kwiecień

Próbny egzamin ósmoklasisty

termin do ustalenia

Egzamin ósmoklasisty

23 – 25 maja2023

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

kwiecień/maj 2023

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty

czerwiec 2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2022, 01.11.2022, 11.11.2022, 06.01.2023, 01.05.2023, 03.05.2023, 08.06.2023,

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2022 – poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi
02.05.2023 – wtorek Dzień Flagi
23.05.2023 – 25.05.2023 - egzaminy ósmoklasisty
09.06.2023 - piątek po Bożym Ciele
22.06.2023 - czwartek przed zakończeniem roku

Zakończenie roku szkolnego 2022/23

23.06.2023

Ferie letnie

24.06.2023 - 31.08.2023

    

Spotkania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Godzina 17.00

01.09.2022 godz.16.00 – spotkanie informacyjne dla rodziców oddziałów przedszkolnych aula szkolna

01.09.2022 godz.16.00 - spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I aula szkolna

07.09.2022 -  zebranie dla klas I-III (środa)

08.09.2022– zebranie dla klas IV-VIII (czwartek)

16.11.2022 – dla klas I-III (środa)

17.11.2022 – dla klas IV - VIII

11.01.2023 – podsumowanie pierwszego semestru dla klas I-III

12.01.2023– podsumowanie pierwszego semestru dla klas IV-VIII

15.03.2023 – dla klas I-III

16.03.2023 – dla klas IV-VIII, zebranie z rodzicami klas VIII – procedury egzaminacyjne oraz zasady rekrutacji do szkół średnich

13.06.2023 - podsumowanie drugiego semestru dla klas I-III

14.06.2023– – podsumowanie drugiego semestru dla klas IV-VIII

Konsultacje

w godzinach 16:30 – 18:00

18 - 19.10.2022
13 - 14.12.2022
21 - 22.02.2023
18 – 19.04.2023
15 – 16.05.2023

Spotkania z Radą Rodziców

12.09.2022 godz. 17.30, aula szkolna

Dzień otwarty

21.03.2022 godz. 16.00

 

 

Uroczystości i imprezy szkolne

WRZESIEŃ     AMBASADOR KULTURY - OPTYMIZM

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

01.09.2022
(czwartek)

Tydzień miasta Katowice

05. - 09.09.2022
(poniedziałek - piątek)

Skok przez tarczę

21.09.2022
(środa)

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 33

 30.09.2022

Tydzień Języków

26.09. – 30.09.2022
(poniedziałek - piątek)

Akademia z okazji Dnia Chłopaka

30.09.2022
(czwartek)

PAŹDZIERNIK  AMBASADOR KULTURY - PRZYJAŹŃ

Tydzień matematyki
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

03.10. - 07.10.2022
(poniedziałek - piątek)

Uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2022
(czwartek)

Tydzień Kodowania – w ramach projektu „Zaprogramuj Przyszłość”

17 – 21.10.2022

LISTOPAD    AMBASADOR KULTURY - KREATYWNOŚĆ

Tydzień Polski, Podchody z Językiem Polskim, Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Kocham Polskę” (ogłoszenie wyników)

07 – 11.11.2022
(poniedziałek – piątek)

Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości

10.11.2022
(czwartek)

Międzyklubowe Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Katowice „Karlik 2022”

termin do ustalenia

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16.11.2022
(środa)

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25.11.2022
(piątek)

VIII Szkolno – Przedszkolny Przegląd Artystyczny

termin do ustalenia

GRUDZIEŃ    AMBASADOR KULTURY - WYTRWAŁOŚĆ

Biesiada Górnicza dla klas I-III SP

02.12.2022
(piątek)

Szkolne Zawody Pływackie „MIKOŁAJ 2022”

06.12.2022

Jasełka, Wigilia klasowa

22.12.2022
(czwartek)

STYCZEŃ     AMBASADOR KULTURY - ZDROWIE

Koncert Noworoczny

styczeń 2023

Zabawy Karnawałowe:
I-IV
V-VIII

15.02.2023
16.02.2023
(środa, czwartek)

LUTY          AMBASADOR KULTURY - SZCZEROŚĆ

Próbny egzamin ósmoklasisty

termin do ustalenia

Tydzień Bezpieczeństwa w Sieci

06.02. - 10.02.2023
(poniedziałek - piątek)

Tydzień Języka Ojczystego

20.02. - 24.02.2023
(poniedziałek - piątek)

XIX „Delfiniada Pływacka” dla Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Katowice

termin do ustalenia

Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych dla klas I-IV i V-VIII

termin do ustalenia

MARZEC       AMBASADOR KULTURY - ŻYCZLIWOŚĆ

Dzień Żołnierzy Wyklętych

01.03.2023
(środa)

Akademia z okazji Dnia Kobiet

08.03.2023
(środa)

Festiwal Nauki

13. – 17.03.2023
(poniedziałek – piątek)

Eliminacje Regionalne Odysei Umysłu Katowice 2022

termin do ustalenia

Dzień Otwarty Szkoły
Święto Szkoły
Dzień Absolwenta

21.03.2023
(wtorek)

KWIECIEŃ         AMBASADOR KULTURY - WDZIĘCZNOŚĆ

Tydzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

03. – 07.04.2023
(poniedziałek–piątek)

07.04.2023
(piątek)

Międzynarodowy Dzień Ziemi

21.04.2023
(piątek)

XIII Przedszkolandia Pływacka Śląskich Przedszkoli o Puchar Prezydenta Miasta Katowice

termin do ustalenia

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja

28.04.2023
(piątek)

Tydzień Kariery

25 – 29.04.2023

MAJ                     AMBASADOR KULTURY - MARZENIA

XIX Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Klas V „Zostań Mistrzem”

termin do ustalenia

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Polscy autorzy dla klimatu”

29.05.-02.06.2023

CZERWIEC         AMBASADOR KULTURY - UWAŻNOŚĆ

Dzień Dziecka - Dzień Sportu, warsztaty prowadzone przez Centrum Kopernik, zajęcia z wychowawcą

Festyn Szkolny

01.06.2023
(czwartek)
9.00 – 14.00

16.00 – 19.00

XIII Zlot Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego

20.06.2023

EUROWEEK

29.05 – 02.06.2023

W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO

Debaty oksfordzkie

16.11.2022
10.01.2023
15.03.2023
10.05.2023

Koncerty filharmoniczne

raz w miesiącu

Dyskoteki szkolne:

z okazji Dnia Chłopaka

z okazji Dnia Kobiet

30.09.2022
(piątek)

08.03.2023
(środa)

 

Zebrania Rady Pedagogicznej

Zebranie Rady Pedagogicznej - organizacja roku szkolnego 2022/2023

29.08.2022
(poniedziałek)

Spotkania Zespołów Wychowawczych i Przedmiotowych

30 - 31.08.2022
(środa, czwartek)

Zebranie Rady Pedagogicznej

12.09.2022
(poniedziałek)

Spotkania Zespołów Wychowawczych

27.10.2022
08.12.2022
16.02.2023
27.04.2023
25.05.2023
(czwartki)

Klasyfikacja śródroczna

Termin wystawienia przewidywanych śródrocznych ocen niedostatecznych

01.12.2022

Wystawianie ocen śródrocznych

05.01.2023

Konferencja klasyfikacyjna – ustalone oceny śródroczne

09.01.2023

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej

12.01.2023

Rada podsumowująca pracę w I semestrze

12.01.2023

Klasyfikacja roczna/końcowa

Termin wystawienia przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych

15.05.2023

Wystawianie proponowanych ocen rocznych

30.05.2022

Wystawianie ocen rocznych

12.06.2023

Ostateczny termin składania podań o dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności

13.06.2023

Dodatkowe sprawdzenie wiadomości

14.06.2023

15.06.2023

Konferencja klasyfikacyjna – ustalone oceny roczne

19.06.2023

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej/końcowej

22.06.2023

Rozliczenie dokumentacji

22.06.2023

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę
w roku szkolnym 2022/2023

26.06.2023

 

 

do góry