W październiku, czyli miesiącu bibliotek szkolnych, do grona korzystających z biblioteki szkolnej zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych. Pasowanie rozpoczęło się od pogadanki o tym czym jest biblioteka jak należy z niej korzystać. Pierwszaki mogły też pochwalić się swoją wiedzą na temat książek. Na koniec uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie i otrzymali pamiątkowe dyplomy. Obecnie uczniowie pierwszej klasy są bardzo aktywnymi czytelnikami.

1  2  3

 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Pasowanie rozpoczęła krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy 6a. Po obejrzeniu inscenizacji uczniowie klas pierwszych mogli pochwalić się swoją wiedzą dotyczącą książek oraz wziąć udział w quizach i zabawach ruchowych. Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę wszyscy otrzymali dyplomy i zakładki do książek. Mamy nadzieję, że każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę.

Pasowanie na czytelnika, czyli oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki, ma swoje stałe miejsce w kalendarzu szkolnych wydarzeń. Jak zwykle głównym celem naszych spotkań z pierwszoklasistami było zapoznanie ich ze zbiorami biblioteki i zasadami korzystania z księgozbioru. W tym roku na pasowanie zostało zaproszonych 168 uczniów klas pierwszych. Zajęcia rozpoczynały się od powitania na wesoło i kilku zabaw ruchowych. Uczniowie mieli okazję wykazać się wiadomościami o książkach i znajomością postaci literackich, a także rozwiązać zagadki związane z bohaterami bajek. Najwięcej entuzjazmu wzbudziła inscenizacja ”Rzepki” J. Tuwima, w której pierwszoklasiści odgrywali role postaci z wiersza. Na zakończenie wszyscy uczniowie składając uroczyste przyrzeczenie zobowiązali się do przestrzegania zasad bibliotecznych i szanowania wypożyczonych książek, po czym zostali pasowani na pełnoprawnych czytelników biblioteki szkolnej. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali imienne dyplomy. Obecnie uczniowie klas pierwszych należą do naszych najaktywniejszych czytelników.

do góry