Biblioteka - regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP-33 w Katowicach

I. WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zaznajomienia się i przestrzegania regulaminu.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich pokarmów i napojów.

 

II. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
 • wypożyczając je do domu (książki )
 • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma )
 • nauczyciele mogą wypożyczać każdy rodzaj zbiorów do wykorzystania na terenie szkoły.
 1. Uczniowie i ich rodzice mogą wypożyczyć jednorazowo 3 książki:
 • jedną lekturę na okres 1 miesiąca
 • dwie inne pozycje na okres 1 miesiąca.
 1. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 2. Więcej niż 3 pozycje wypożyczyć mogą:
 • nauczyciele (i inni pracownicy szkoły)
 • uczniowie biorący udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 1. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 2. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 3. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, bądź inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej ).
 4. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki:
 • przez uczniów i ich rodziców do końca maja każdego roku
 • przez nauczycieli (i innych pracowników szkoły ) przed końcem roku szkolnego.
 1. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

III. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCY KLASY Z BIBLIOTEKĄ

 1. Wyznaczenie łącznika z biblioteką.
 2. Okresowa kontrola działalności łączników.
 3. Egzekwowanie terminowego zwrotu książek.
do góry