16 maja 2019r. odbył się w Pałacu Młodzieży w Katowicach Wojewódzki Międzyszkolny Turniej p.t. "Jestem przyjacielem zwierząt - znam je, szanuję i chronię".

Czytaj więcej...Wojewódzki Międzyszkolny Turniej p.t. "Jestem przyjacielem zwierząt - znam je, szanuję i chronię" .

W dniu 21.05.2019r. uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz klas ósmych szkoły podstawowej mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z pracownikiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej St.Ogn Panem Marcinem Kupczakiem.

Czytaj więcej...Spotkanie ze strażakiem

FLUORYZACJA

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2016 r. poz. 86) pielęgniarka lub higienistka szkolna prowadzi u uczniów szkoły podstawowej (klasy I – VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach 6 tygodni.

Czytaj więcej...Fluoryzacja

24 października obchodziliśmy w szkole  DZIEŃ BEZ OTYŁOŚCI.

Nasza szkoła od lat promuje zdrowy tryb życia .

Czytaj więcej...Dzień bez otyłości

19 października 2018r. uczniowie klas szóstych pod opieką mgr Aliny Grzesiak uczestniczyli w zajęciach ekologicznych p.t. „Ekologia na wesoło” w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Czytaj więcej...Zajęcia ekologiczne "Ekologia na wesoło"

9 maja 2018r odbył się konkurs na najlepszą koszulkę z programu ZDROWA JA.  Uczestniczki programu miały za zadanie ze zwykłych koszulek które otrzymały z Instytutu Matki i Dziecka przerobić koszulki według własnej fantazji i uznania.

Czytaj więcej...Konkurs na najlepszą koszulkę z programu "ZDROWA JA"

Nasza Szkoła wraz z Instytutem Matki i Dziecka realizuje Program  ZDROWA JA. Udział w tym programie wzięły udział uczennice klas II gimnazjalnych.

Założenia projektowe

W programie została zabezpieczona procedura 3 stopniowej zgody na badania (dyrektorów szkół, rodziców oraz dzieci). Do dyrekcji szkoły zostaną wystosowane oficjalne pisma zapraszające do udziału w projekcie. Natomiast do pozostałych dwóch grup docelowych dotrzemy w trybie on-line. W komunikacji z rodzicami wykorzystamy strony www szkół, do których uczęszczają ich dzieci. W komunikacji z potencjalnymi uczestniczkami projektu oraz dziewczętami, które już zdecydowały się wziąć w nim udział postawimy na media społecznościowe. Te dwa kanały komunikacji będą stanowiły narzędzia wspierające rekrutację uczestniczek oraz uzyskiwanie zgody rodziców na udział dziewcząt w badaniu.

Grupa docelowa komunikatu:

  1. Rodzice
  2. Uczennice II klas gimnazjum

Komunikat skierowany do rodziców:

Szanowni Rodzice,

Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka, w ramach Narodowego Programu Zdrowia realizuje projekt o nazwie „Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu” w skrócie ZDROWA JA. Projekt jest skierowany do 15-letnich dziewcząt uczęszczających do II klas szkół gimnazjalnych. Jego głównym celem jest ocena skuteczności programów profilaktycznych skierowanych do młodych osób i nacelowanych na poprawę ich zachowań zdrowotnych. W założeniu projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczenia; bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia zachowań sedentarnych (związanych z siedzącym trybem życia), tj. spędzania czasu przed komputerem lub telewizorem; poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ryzykownych tj. palenia papierosów, picia alkoholu, czy zażywania narkotyków oraz podniesienia ogólnej wiedzy dziewcząt w zakresie zdrowia. Projekt ma charakter innowacyjny: opaski monitorujące, które otrzymają uczestniczki projektu, to nie tylko narzędzia promujące zdrowie, ale również modny, technologicznie zaawansowany gadżet, który sprawi, że udział w projekcie będzie dla dziewcząt dobrą zabawą.

W imieniu Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Matki i Dziecka mamy przyjemność zaprosić Państwa córki do udziału w projekcie. Wierzymy, że wzbogaci on ich wiedzę w zakresie zdrowia oraz znacząco przyczyni się do zmiany stylu życia oraz poprawy zachowań zdrowotnych młodzieży. W projekt aktywnie zaangażowani są nauczyciele i pielęgniarki szkolne, aby wspomóc dziewczęta w procesie uczenia się pozytywnych zachowań. Zmiany te będą inwestycją w ich zdrowie dziś i w przyszłości.

                                                                                   Zespół projektu ZDROWA JA

Piramida Aktywności Fizycznej - Młodzież.pdf

Piramida Aktywności Fizycznej - Dzieci.pdf

Piramida IZZ strona 1.pdf

Piramida IZZ strona 2.pdf

 

W listopadzie, na lekcjach przyrody, biologii i na lekcjach wychowawczych przedstawiano dzieciom i młodzieży szkodliwe skutki palenia tytoniu. Uczniowie oglądali filmy i w oparciu o nabyte informacje dyskutowali o konsekwencjach czynnego i biernego palenia. Po ciekawej akcji informacyjnej ogłoszono konkurs na plakat antynikotynowy dla dzieci z klas 4 i 5.

Więcej...Konkurs plastyczny - Palenie szkodzi!

1 grudzień to Światowy Dzień Walki z AIDS. W naszej szkole przygotowano akcję informacyjną w formie warsztatów na temat profilaktyki HIV/AIDS. Przeszkolona młodzież wzięła udział w konkursie na plakat o tej tematyce. Najlepsze prace prezentujemy na korytarzu przy pracowni biologicznej, gdzie każdy może je oglądać.

Czytaj więcej...Światowy Dzień Walki z AIDS

6 listopada 2017r. uczestniczyliśmy w warsztatach dla klas 2 gimnazjum p.t. „Niebieskoocy“.

Więcej...Warsztaty o antydyskryminowaniu - Niebieskoocy

Kolejny rok propagujemy w naszej szkole zdrowe odżywianie.

Więcej...Dzień bez otyłości

30.10.2017 uczniowie klasy 3a gimnazjum wraz z nauczycielką biologii p. Ewą Dutkiewicz wzięli udział w warsztatach przygotowanych w ramach projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego „Pogromcy mitów- zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych”. Zajęcia prowadził pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, pan Michał Brol.

Więcej...Warsztaty - „Pogromcy mitów - zapobieganie zakażeniom HIV"
do góry